Acest site foloseste cookie-uri si alte tehnologii, pentru a imbunatati experienta pe site-urile noastre.
OK
CURRENCY:
RON
EUR
USD
CATEGORII PRODUSE
Abonament Newsletter:
Adresa dvs. de E-mail:
OK
Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. Chingi Expert S.R.L cunoaşte importanţa datelor dvs. şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Chingi Expert, clienţi, potenţiali clienţi, furnizori, furnizori potentiali, consumatori, potenţiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile de mai jos.  Vă rugăm să parcurgeţi aceasta Politică şi să ne adresaţi orice solicitare de detalii la datele de contact menţionate mai jos. 
Totodată, această Politică  promovată de Chingi Expert are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecţiei datelor cu caracter personal dar şi în termenii şi condiţiile generale, din punct de vedere al informaţiilor confidenţiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul www.chingi-expert.ro.
Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Chingi Expert administrează în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului şi achiziţionării produselor Chingi Expert Prin bifarea faptului că sunteţi de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizării site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
1. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal 
Chingi Expert colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: 
1. Administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.chingi-expert.ro
2. Activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzari online pe website-ul www.chingi-expert.ro, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă, statistică. 
3. Reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor Chingi Expert, desfăşurare campanii promoţionale, transmitere de newsletter (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului.
4. Activităţi de post-vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin intermediul site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse.
5. În scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare.
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
1.Pentru administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.chingi-expert.ro
- nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, sex, data şi locul naşterii, informaţii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locaţia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informaţii în legătură cu intervalul orar precum şi data la care a fost folosit website-ul Chingi Expert, alte informaţii care rezultă din folosirea aplicaţiilor de tip cookies; 
Pentru mai multe informaţii legate de cookie-uri, vă rugăm consultaţi Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă la urmatorul link www.chingi-expert.ro
2.Pentru activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.chingi-expert.ro, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă, statistică:
-  nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), cod numeric personal, e-mail, sex, data şi locul naşterii, seria şi numărul cărţii de identitate, date bancare, în scopul efectuării plăţii/restituirii sumelor necuvenite, adresa de livrare
3.Pentru reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor Chingi Expert, desfăşurarea campaniilor promoţionale, transmiterea de newsletter-e (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului.
  - nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinta),  obişnuinţe/preferinţe/comportament.
- în plus, Chingi Expert prelucrează date constând în codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate strict pentru identificarea câştigătorilor campaniilor promoţionale şi pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei fiscale. 
De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcţie de tipul concursului/promoţiei/simulării ori jocului la care participă. 4.Pentru activităţi de post vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor / clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Chingi Expert îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse: 
- nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinta), obişnuinţe/preferinţe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienţi.
- în plus, Chingi Expert prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie şi număr act identitate, date bancare, doar pentru situatiile în care intervin înlocuiri de produse.
5.În scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii şi contractelor încheiate, îndeplinirea cerinţelor de păstrare şi de arhivare a documentelor, în acord cu dispoziţiile legale. 
Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protecţie cum ar fi codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, vor fi colectate şi prelucrate în condiţii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale, pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul proteţiei datelor cu privire la acestea. 
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea Chingi Expert să realizeze activităţile enumerate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Chingi Expert de a va furniza respectivele servicii, informaţii, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activităţi din cele enumerate mai sus.
3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, Chingi Expert poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: 
-  partenerilor contractuali ai Chingi Expert (cum este cazul companiilor cu care Chingi Expert se afla în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entităţi care asistă Chingi Expert în prelucrarea de date în calitate de împuterniciţi, asiguratori, autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi alte organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu Chingi Expert precum şi dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces. 
4. Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate 
Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menţionate mai sus pot fi transferate către ţări din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a ţărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la detaliile de contact de mai jos. Chingi Expert ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate. 
  Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Chingi Expert acceptaţi (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
- să fie incluse în baza de date Chingi Expert şi ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către Chingi Expert, inclusiv afiliaţii şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea şi/sau derularea activităţilor care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimţământ include şi prelucrarea datelor legate de locaţia echipamentului dvs, conform celor menţionate mai sus.
- să poate fi transferate de către Chingi Expert atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate, conform informaţiilor de mai sus, pentru desfăşurarea de către acestea de activităţi proprii legate de promovare şi marketing şi alte activităţi conexe acestora.   
5. Prin citirea prezentei Politici aţi luat la cunoştinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv: 
- de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
- de acces la datele dvs. cu caracter personal;
- de a solicita rectificarea, actualizarea ori ştergerea datelor în condiţiile  legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit şi fără justificare;
- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
- de a restricţiona prelucrarea datelor personale care vă privesc;
- de a fi informat cu privire la orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau la restricţionarea prelucrării acestora;
- de a primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, în vederea transmiterii acestora către alt operator;
- de a vă opune prelucrarii datelor personale care vă privesc;
- de a vă adresa justiţiei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislaţiei în materie.
  Vă puteţi exercita aceste drepturi trimiţând un e-mail catre Chingi Expert prin accesarea formularului de contact la adresa office@chingi-expert.ro / sau ne puteţi scrie la următoarea adresă de poştă: S.C. Chingi Expert SRL. Deva, Santuhalm nr 10, jud. Hunedoara sau telefon 0746 039 082.  Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. Chingi Expert SRL. Deva, Santuhalm nr 10, jud. Hunedoara sau de e-mail office@chingi-expert.ro , vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 - să accesaţi şi să interveniţi asupra datelor transmise;
 - să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară (cu excepţia prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteţi opune oricând în mod gratuit şi fără justificare)
 - să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevazute de lege. 
Puteţi să vă opuneţi oricând şi fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Chingi Expert (prin accesarea formularului de contact la adresa office@chingi-expert.ro sau la adresa de posta: S.C. Chingi Expert SRL. Deva, Santuhalm nr 10, jud. Hunedoara sau de e-mail office@chingi-expert.ro a unei solicitări scrise, datate şi semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Chingi Expert care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiţi un mesaj prin care se confirmă că opţiunea dumneavoastră a fost notată, precum şi orice alte informaţii necesare, după caz. 
De asemenea, puteţi să vă opuneţi oricând, din motive întemeiate şi legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către Chingi Expert, cu excepţia cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteţi înainta Chingi Expert o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de posta: S.C. Chingi Expert SRL. Deva, Santuhalm nr 10, jud. Hunedoara sau de e-mail office@chingi-expert.ro sau accesând formularul de contact la adresa www.chingi-expert.ro. Şi în acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Chingi Expert care gestionează aceste solicitări, urmând să primiţi un răspuns din partea Chingi Expert şi orice alte informaţii relevante legate de solicitarea dvs.
6. Prevederi speciale legate de minori 
Chingi Expert nu urmăreşte în activităţile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenţie deosebită se acordă de către Chingi Expert pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza în conformitate cu cerinţele legale şi în cazuri strict determinate. 
Chingi Expert nu realizează activităţi promoţionale de marketing direct faţă de minori. 
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicaţii pe site-ul Chingi Expert ori participarea la concursuri sau campanii ale Chingi Expert, decât daca aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii. 
Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona produse sau servicii, solicita şi primi comunicaţii de la Chingi Expert numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.  De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicaţii sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exerciţiu. 
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii, şi având în vedere cele de mai sus.
7. Durata prelucrării datelor
Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opozitie, în condiţiile art. 21 din Regulamentul UE nr. 679/2016. De asemenea, Chingi Expert poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu şi de arhivare a documentelor fiscale, conform prevederilor legale. 
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate face pentru realizarea de statistici, îmbunătăţirea serviciilor, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă. 
8 Alte informaţii 
Vă rugăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu aceasta.
La încheierea operaţiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parţial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislaţiei speciale în vigoare, în condiţiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document. 
Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Chingi Expert nu îşi asumă nicio responsabilitate.  
Vă semnalăm faptul ca nici un program de securizare a informaţiilor nu este infailibil.
Copyright © 2019 CHINGI-EXPERT. Toate drepturile rezervate.
Powered by 9systems.ro